Trang chủ Giá thị trường Tham Khảo Giá Thị Trường Ngày 16/05/2019

Tham Khảo Giá Thị Trường Ngày 16/05/2019

0
2
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ LOẠI TIỀN
CÀ PHÊ NHÂN      
Công ty phát xô Kg cơ sở: 31.600 - 31.700
về kho: 31.800 - 31.900
VNĐ
Thị trường mua xô Kg 31.900 - 32.000 VNĐ
Giao Hồ Chí Minh Kg   VNĐ
Trừ lùi Công ty (Hợp đồng T7/2019  Tấn   USD
R1, sàng 16 kg   VNĐ
HẠT TIÊU      
Gia Lai xô 500 gr/l Kg 42.300 VNĐ
Đắk Lắk xô 500 gr/l Kg 43.300 VNĐ
F.O.B HCM (500 gr/l) Tấn 3.600 - 3.700 USD
Tiêu trắng Tấn 80.000 - 81.000 VNĐ
HẠT ĐIỀU      
Đăk Lăk (tươi) Kg 28.000 - 30.000 VNĐ
Bình Phước (tươi) Kg  30.000 VNĐ
Đắk Lắk (khô) Kg 40.000 - 42.000 VNĐ
Bình Phước (khô) Kg 42.000 VNĐ
Bình Phước loại 27% thu hồi (170 hạt/kg) Kg 42.000 VNĐ
Bình Phước loại thu hồi 31% (180 hạt/kg) Kg 46.000 VNĐ
Campuchia khô Kg 50.000 VNĐ
CAO SU      
Mủ nước tại vườn Kg 280 VNĐ
Mủ chén nước Kg 8.300 VNĐ
Mủ tận thu Kg 4.400 VNĐ
Mủ đông khô Kg 10.800 VNĐ
Mủ nước tại nhà máy Tấn 29.3 triệu VNĐ
SẮN LÁT      
Đắk Lắk sắn lát khô Kg 5.325 - 5.350 VNĐ
Quy Nhơn sắn lát khô Kg 5.325 - 5.350 VNĐ
Quy Nhơn FOB Tấn 230 USD
Quy Nhơn - Bangkok Tấn   USD
Bangkok FOB Tấn   USD
Tinh Bột (Bangkok - FOB) Tấn 450 - 455 USD
Sắn lát khô (Bangkok - FOB) Tấn 210 - 215 USD
Ethanol FOB (Bangkok) lít 22.08 bath
Sắn củ tươi Tấn 2.450 - 2.500 VNĐ
BẮP HẠT      
Đăk Lắk (tươi) Kg 2.750 - 2.800 VNĐ
Đăk Lắk (khô) Kg 4.700 - 4750 VNĐ
CA CAO                                              
Ca cao lên men (chưa cộng thưởng          Kg    48.500 VNĐ