Đào tạo & Hỗ trợ kỹ thuật

Hội Thảo Tập Huấn Chia Sẻ & Thúc Đẩy Hoạt Động Của Chương Trình: “THIẾT LẬP VÀ GIÁM SÁT CÁC KHU VỰC SẢN XUẤT CÀ PHÊ ÁP DỤNG QUẢN LÝ CỎ DẠI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Hội Thảo Tập Huấn Chia Sẻ & Thúc Đẩy Hoạt Động Của Chương Trình: “THIẾT LẬP VÀ GIÁM SÁT CÁC KHU VỰC SẢN XUẤT CÀ PHÊ ÁP DỤNG QUẢN LÝ CỎ DẠI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

 • 30/12/2023
 • 1

Dự án do Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu (Global Coffee Platform) tài trợ. Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Là Đối Tác Địa Phương Của Dự Án CAI Thực Hiện Tại Tỉnh Đăk Nông

TẬP HUẤN VỀ CANH TÁC TUẦN HOÀN VÀ ỨNG DỤNG KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG CANH TÁC CACAO

TẬP HUẤN VỀ CANH TÁC TUẦN HOÀN VÀ ỨNG DỤNG KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG CANH TÁC CACAO

 • 02/11/2023
 • 1

Hoạt động thuộc Dự án Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất Cacao – Từ nguyên liệu đến thành phẩm do EU tài trợ

LỚP HỌC ĐỒNG RUỘNG (FFS) VỀ QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SINH KHỐI

LỚP HỌC ĐỒNG RUỘNG (FFS) VỀ QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SINH KHỐI

 • 02/11/2023
 • 1

Trong khuôn khổ của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (SACCR) tỉnh Đắk Lắk”, do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua UNDP và CDC là đơn vị triển khai thực hiện.

TẬP HUẤN MÔ HÌNH VSLA, HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ BUÔN HỒ VÀ HUYỆN KRÔNG BÔNG.

TẬP HUẤN MÔ HÌNH VSLA, HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ BUÔN HỒ VÀ HUYỆN KRÔNG BÔNG.

 • 29/09/2023
 • 1

Trong khuôn khổ dự án “Vươn mình” do Tổ chức CARE Quốc tế Tại Việt Nam (CARE) phối hợp cùng Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) triển khai thực hiện;

CÁC LỚP TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CỎ DẠI, DUY TRÌ THẢM PHỦ, IPM TẠI XÃ NÂM N‘ĐIR HUYỆN KRÔNG NÔ

CÁC LỚP TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CỎ DẠI, DUY TRÌ THẢM PHỦ, IPM TẠI XÃ NÂM N‘ĐIR HUYỆN KRÔNG NÔ

 • 09/09/2023
 • 1

Từ 6- 09/9/2023, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC tiếp tục tổ chứclớp tập huấn FFS về quản lý cỏ dại, duy trì thảm phủ, IPM cho nông dân tại xã xã Nâm N‘đir huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. ...

CÁC LỚP HỌC ĐỒNG RUỘNG (FFS) TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SINH KHỐI

CÁC LỚP HỌC ĐỒNG RUỘNG (FFS) TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SINH KHỐI

 • 31/08/2023
 • 1

Từ ngày 14/8 đến 29/8/2023, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC tổ chức 16 lớp tập huấn lớp học đồng ruộng (FFS) về quản lý đất và sinh khối cho nông dân tại xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk

CDC CÙNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CƯ M’GAR TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO BÀ CON NÔNG DÂN HUYỆN CƯ M’GAR

CDC CÙNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CƯ M’GAR TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO BÀ CON NÔNG DÂN HUYỆN CƯ M’GAR

 • 24/08/2023
 • 1

Trong tháng 8, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC tổ chức 36 lớp cho 3.600 nông dân tập huấn tại 3 xã 3 xã Ea Tul, Ea Hđing, Ea Mnang và thị trấn Quảng Phú huyện Cư M’gar tỉnh Đăk Lăk.

CDC TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO BÀ CON NÔNG DÂN TẠI HUYỆN CƯ M’GAR TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN “THÚC ĐẨY SẢN XUẤT VÀ THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG HỒ TIÊU VIỆT NAM”

CDC TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO BÀ CON NÔNG DÂN TẠI HUYỆN CƯ M’GAR TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN “THÚC ĐẨY SẢN XUẤT VÀ THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG HỒ TIÊU VIỆT NAM”

 • 24/08/2023
 • 1

Hồ tiêu là cây công nghiệp có diện tích lớn thứ 3 ở Tây Nguyên cà phê, cao su, cho sản phẩm hàng hóa xuất khẩu có giá trị kinh tế cao và được trồng hầu hết ở các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, hiện nay hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và chế biến còn hạn chế…, điều đó đòi hỏi có những giải pháp nhằm phát triển hồ tiêu phục vụ xuất ...

CDC CÙNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CƯ M’GAR TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO BÀ CON NÔNG DÂN HUYỆN CƯ M’GAR

CDC CÙNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CƯ M’GAR TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO BÀ CON NÔNG DÂN HUYỆN CƯ M’GAR

 • 03/08/2023
 • 1

Ngày 02 tháng 08 năm 2023, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) phối hợp cùng Phòng Nông Nghiệp Huyện Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Cư M’gar tổ chức. Theo kế hoạch trong năm 2023 sẽ triển khai 36 lớp tập huấn cho khoảng 3.500 nông dân tại 4 xã Ea Hđinh, Ea Mnang, Ea Tul, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư Mngar.

CÁC LỚP HỌC ĐỒNG RUỘNG (FFS) TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SINH KHỐI

CÁC LỚP HỌC ĐỒNG RUỘNG (FFS) TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SINH KHỐI

 • 01/08/2023
 • 1

Từ ngày 29/07 – 31/07/2023, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC tổ chức 06 lớp tập huấn lớp học đồng ruộng (FFS) về quản lý đất và sinh khối cho nông dân tại xã Ea So, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk.

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook