Tin tức hoạt động

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

 • 16/09/2019
 • 1

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC với sứ mạng “Kết Nối Tri Thức, Phục Vụ Cộng Đồng” hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống vì sự phát triển thịnh vượng của Cộng Đồng. CDC hoạt động trên các lĩnh vực:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

 • 09/09/2019
 • 1

Kính gửi: Quý Cơ Quan, Tổ Chức, Đối Tác Khách Hàng Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) thông báo đến Quý Cơ Quan, Tổ Chức và Đối Tác Khách Hàng về việc thay đổi nhân sự như sau:

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

 • 18/03/2019
 • 1

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC với sứ mạng “Kết Nối Tri Thức, Phục Vụ Cộng Đồng” hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống vì sự phát triển thịnh vượng của Cộng Đồng.

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

 • 01/03/2019
 • 1

Thông báo mời thầu

Đài truyền hình DakLak đưa tin CDC tổng kết dự án về cây Ca cao

Đài truyền hình DakLak đưa tin CDC tổng kết dự án về cây Ca cao

 • 25/12/2015
 • 1

Đài truyền hình DakLak đưa tin CDC tổng kết dự án về cây Ca cao

Chúc Mừng Giáng Sinh và Chào Đón Năm Mới 2016

Chúc Mừng Giáng Sinh và Chào Đón Năm Mới 2016

 • 11/12/2015
 • 1

Thay Mặt Ban Cố Vấn, Ban Giám Đốc và Toàn Thể Chuyên Gia Kính Chúc Quý Tổ chức/ Công ty, Quý Đối tác/ Khách hàng Một Lễ Giáng Sinh An Lành, Một Năm Mới Sức Khỏe, Thành Công và Thịnh Vượng!

Chúc Mừng Giáng Sinh và Chào Đón Năm Mới 2015

Chúc Mừng Giáng Sinh và Chào Đón Năm Mới 2015

 • 24/12/2014
 • 1

Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng kính chúc Quý Bà Con, Quý Đối Tác, Khách Hàng một mùa Giáng Sinh An Lành, Một Năm Mới Sức Khỏe, Hạnh Phúc, Thành Đạt

Tổng Kết Chương trình đào tạo ngoài mô hình Dự án “Sản xuất cà phê bền vững được cấp giấy chứng nhận tại Tây Nguyên”

Tổng Kết Chương trình đào tạo ngoài mô hình Dự án “Sản xuất cà phê bền vững được cấp giấy chứng nhận tại Tây Nguyên”

 • 26/11/2014
 • 1

Với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông viên và nông dân nòng cốt có kiến thức cơ bản về sản xuất cà phê bền vững được cấp giấy chứng nhận và biết áp dụng vào thực tế sản xuất trên vườn cà phê của gia đình, đồng thời phổ biến nhân rộng cho nông dân tại địa phương, góp phần mở rộng diện tích sản xuất cà phê bền vững có chứng nhận, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, ...

Khai giảng lớp tập huấn Giảng viên ToT ca cao Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật phát triển ca cao bền vững tại Việt Nam”

Khai giảng lớp tập huấn Giảng viên ToT ca cao Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật phát triển ca cao bền vững tại Việt Nam”

 • 23/11/2014
 • 1

Nhằm nâng cao năng lực cho các khuyến nông địa phương (chính thức và không chính thức) để kịp thời chuyển giao kỹ thuật về ca cao cho nông dân tại 3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Phước. Đồng thời, cải thiện nội dung và tài liệu tập huấn cho chương trình tập huấn ToT ca cao và tập huấn lớp học nông dân ca cao (FFS) tại các vùng mục tiêu.

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook