Bản tin Hồ tiêu Việt Nam tháng 05/2018

Xuất khẩu Hồ tiêu Việt Nam 5 tháng năm 2018: Kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 36% so với năm 2017

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Tính đến hết tháng 5, Việt Nam xuất khẩu được 110.379 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 98.760 tấn tiêu đen và 11.379 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 383,11 triệu USD, tiêu đen đạt 325,97 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2017, xuất khẩu tăng 7,42% (7.606 tấn), tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu giảm 35,5%.
Xem toàn bộ bản tin tại: https://drive.google.com/open?id=1L1WEPE5OhhgCwfxG2rkjdMqvooLElV4Q

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook