Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số 10/07/2020

Nguồn: Cục xuất nhập khẩu - Bộ Công thương.

(Cục Xuất Nhập Khẩu)  - Thị trường thế giới

Cao su: Đầu tháng 7/2020, giá cao su tại thị trường châu Á tăng trở lại nhờ thị trường kỳ vọng kinh tế Trung Quốc hồi phục nhanh chóng và sản lượng cao su giảm. Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), ngành cao su đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất do cuộc khủng hoảng của dịch Covid-19 và đang có những dấu hiệu phục hồi.

Cà phê: Đầu tháng 7/2020, giá cà phê toàn cầu giảm do áp lực dư cung, nhu cầu thấp. 

Hạt điều: Nguồn cung hạt điều thế giới năm 2020 dự báo giảm 167 nghìn tấn so với năm 2019. Tình trạng dư cung hạt điều thô đã chấm dứt từ đầu năm 2020

Vui lòng xem chi tiết tại: http://www.cdc.org.vn/uploads/doc/250.pdf

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook