Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số 20/07/2020

Thị trường thế giới - Cà phê: trong 10 ngày giữa tháng 07/2020, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng so với 10 ngày đầu tháng. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá khó có thể duy trì lâu do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, căng thẳng thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc leo thang, tình hình chính trị bất ổn và nguồn cung cà phê đang trong trạng thái dư thừa.

Thị trường thế giới
- Cà phê: trong 10 ngày giữa tháng 07/2020, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng so với 10 ngày đầu tháng. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá khó có thể duy trì lâu do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, căng thẳng thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc leo thang, tình hình chính trị bất ổn và nguồn cung cà phê đang trong trạng thái dư thừa.

Vui lòng xem chi tiết tại : http://www.cdc.org.vn/uploads/doc/252.pdf

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook