Bản tin tuần IPC số 29 tháng 7 năm 2020

(HHHT) - Thị trường tuần này cho thấy phản ứng trái chiều khi chỉ có Malaysia ghi nhận sự gia tăng. Trên thị trường địa phương, tiêu đen Malabar được báo cáo với mức giảm 1% so với tuần trước, trung bình ở mức 4.005 USD/tấn. Giá tiêu đen và tiêu trắng Indonesia cùng mức giảm 1% so với tuần trước và trung bình ở mức là 2.328 USD/tấn đối với tiêu đen và 3.424 USD/tấn đối với tiêu trắng. Giá tiêu đen sụt giảm có thể là do sự suy yếu của đồng Rupiah Indonesia so với USD (14.605 IDR/USD), ghi nhận mức giảm 1%. Tiêu đen và tiêu trắng Malaysia tăng lần lượt 6% và 4% so với tuần trước, trung bình ở mức 2.195 USDS/tấn đối với tiêu đen và 3.548 USD/tấn đối với tiêu trắng. Giá tiêu đen và tiêu trắng Việt Nam giảm 1% so với tuần trước, trung bình ở mức 2.053 USD/tấn đối với tiêu đen và 2.828 USD/tấn đối với tiêu trắng. Tiêu đen Sri Lanka ghi nhận mức giảm 1% so với tuần trước với mức trung bình 2.554 USD/tấn. Tiêu trắng Trung Quốc được giao dịch ổn định và không thay đổi.

(HHHT) - Thị trường tuần này cho thấy phản ứng trái chiều khi chỉ có Malaysia ghi nhận sự gia tăng. Trên thị trường địa phương, tiêu đen Malabar được báo cáo với mức giảm 1% so với tuần trước, trung bình ở mức 4.005 USD/tấn. Giá tiêu đen và tiêu trắng Indonesia cùng mức giảm 1% so với tuần trước và trung bình ở mức là 2.328 USD/tấn đối với tiêu đen và 3.424 USD/tấn đối với tiêu trắng. Giá tiêu đen sụt giảm có thể là do sự suy yếu của đồng Rupiah Indonesia so với USD (14.605 IDR/USD), ghi nhận mức giảm 1%. Tiêu đen và tiêu trắng Malaysia tăng lần lượt 6% và 4% so với tuần trước, trung bình ở mức 2.195 USDS/tấn đối với tiêu đen và 3.548 USD/tấn đối với tiêu trắng. Giá tiêu đen và tiêu trắng Việt Nam giảm 1% so với tuần trước, trung bình ở mức 2.053 USD/tấn đối với tiêu đen và 2.828 USD/tấn đối với tiêu trắng. Tiêu đen Sri Lanka ghi nhận mức giảm 1% so với tuần trước với mức trung bình 2.554 USD/tấn. Tiêu trắng Trung Quốc được giao dịch ổn định và không thay đổi.
vui lòng xem chi tiết thêm tại : http://www.cdc.org.vn/uploads/doc/253.pdf

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook