Bản tin tuần IPC số 30 tháng 7 năm 2020

(HHHT) - Tình hình thị trường các nước sản xuất chính Thị trường tuần này cho thấy phản ứng trái chiều khi Indonesia và Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm. Trên thị trường địa phương, giá tiêu đen Malabar tăng 2% so với tuần trước, trung bình ở mức 4.088 USD/tấn. Khi vụ thu hoạch đang diễn ra tại Indonesia và nhu cầu chậm lại đã làm cho tiêu đen và tiêu trắng Indonesia giao dịch với mức giảm lần lượt là 12% và 5% so với tuần trước, trung bình ở mức 2.039 USD/tấn đối với tiêu đen và 3.262 USD/tấn đối với tiêu trắng.

(HHHT) - Tình hình thị trường các nước sản xuất chính
Thị trường tuần này cho thấy phản ứng trái chiều khi Indonesia và Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm. Trên thị trường địa phương, giá tiêu đen Malabar tăng 2% so với tuần trước, trung bình ở mức 4.088 USD/tấn. Khi vụ thu hoạch đang diễn ra tại Indonesia và nhu cầu chậm lại đã làm cho tiêu đen và tiêu trắng Indonesia giao dịch với mức giảm lần lượt là 12% và 5% so với tuần trước, trung bình ở mức 2.039 USD/tấn đối với tiêu đen và 3.262 USD/tấn đối với tiêu trắng. Giá tiêu đen và tiêu trắng Malaysia tăng lần lượt là 4% và 2% so với tuần trước, trung bình ở mức 2.275 USD/tấn đối với tiêu đen và 3.626 USD/tấn đối với tiêu trắng. Tiêu đen Việt Nam ghi nhận mức giảm 1% so với tuần trước với mức trung bình 2.040 USD/tấn, trong khi đó tiêu trắng Việt Nam đi ngang. Tiêu đen Sri Lanka được báo cáo với mức tăng 4% so với tuần trước, trung bình ở mức 2.644 USD/tấn. Tiêu trắng Trung Quốc được giao dịch ổn định, không thay đổi.

Vui lòng xem thêm tại: http://www.cdc.org.vn/uploads/doc/254.pdf

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook