CDC hỗ trợ cây giống cho các mô hình canh tác cà phê tích ứng với biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao tính bền vững của sản xuất cà phê đối với nông dân tại tỉnh Gia Lai”, ngày 26/05/2019, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) phối hợp với Công ty cổ phần Mascopex – Chi nhánh Gia Lai đã triển khai hỗ trợ cây giống cho các mô hình canh tác cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao tính bền vững của sản xuất cà phê đối với nông dân tại tỉnh Gia Lai”, ngày 26/05/2019, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) phối hợp với Công ty cổ phần Mascopex – Chi nhánh Gia Lai đã triển khai hỗ trợ cây giống cho các mô hình canh tác cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu.
Dự án “Nâng cao tính bền vững của sản xuất cà phê đối với nông dân tại tỉnh Gia Lai” do Tập đoàn JDE tài trợ, CDC và Mascopex phối hợp thực hiện. Dự án triển khai thực hiện trong 3 năm từ 2018 – 2020. Một trong những hoạt động của dự án là xây dựng mô hình canh tác cà phê bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Được sự hỗ trợ từ dự án, CDC phối hợp cùng Công ty Mascopex đã xây dựng 8 mô hình. Các mô hình này được lựa chọn và triển khai thực hiện từ năm 2018. Đầu năm 2019, CDC đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cho các mô hình.
Ông Trần Hồng Nhật – Chuyên gia CDC bàn giao cây giống cho nông dân mô hình
Nhằm giúp các chủ mô hình duy trì hệ thống cây che bóng trên vườn cà phê và thực hiện theo quy trình canh tác cà phê bền vững; ngày 26/05 vừa qua, CDC cùng với Mascopex đã tiến hành bàn giao một số loại cây trồng xen cho vườn cà phê như: sầu riêng, bưởi, mít, bơ. Mỗi mô hình được hỗ trợ khoảng 30 – 40 cây cho 1 ha cà phê. Tại buổi bàn giao, các chủ mô hình đều tỏ ra phấn khởi vì ngoài việc hỗ trợ cây giống, các chủ mô hình còn được cán bộ dự án tư vấn về kỹ thuật canh tác cà phê cũng như các cây trồng xen.
Theo bác Phạm Văn Đồng, một trong các chủ mô hình cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì được dự án hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới, và hôm nay là hỗ trợ cây giống. Từ khi đăng ký tham gia thực hiện mô hình, tôi được các cán bộ kỹ thuật tư vấn và hướng dẫn rất nhiệt tình. Đặc biệt, sau khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, gia đình tôi đã bớt đi rất nhiều công cho việc tưới nước và lượng nước tưới cũng được giảm đi rất nhiều.”
Nông dân mô hình nhận cây giống tại buổi bàn giao
Với mục đích thay đổi nhận thức và tập quán canh tác cà phê của bà con nông dân nhằm hướng bà con canh tác theo hướng bền vững, trong thời gian tới dự án sẽ tiếp tục triển khai các lớp tập huấn về sử dụng thuốc BVTV, xử lý an toàn rác thải thuốc BVTV và canh tác cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu cho các nông dân và đại lý thuốc BVTV trong vùng dự án.
 
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng
 

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook