Đoàn Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan Thăm Và Làm Việc Tại CDC

Ngày 6/6/2023 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Rất vui mừng & Vinh dự Đón đoàn khách quý đến thăm & làm việc tại văn phòng CDC.

Ngày 6/6/2023 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Rất vui mừng & Vinh dự Đón đoàn khách quý đến thăm & làm việc tại văn phòng CDC.
•Ngài Daniel Stock: Tổng Lãnh Sự Vương Quốc Hà Lan Tại TP Hồ Chí Minh (TLS VQHL – HCM)
• Bà Nguyễn Thục Anh: Cán Bộ Báo Chí, Văn Hóa & Truyền Thông (TLS VQHL – HCM)
• Ông Vũ Mạnh Hùng: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hùng Nhơn & Quý Vị Khách Quý Đi Trong Đoàn.
Đại Diện Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC:
• Ông Bạch Thành Tuấn – Giám Đốc Trung Tâm Phất Triển Cộng Đồng CDC.
• Ông Trần Hồng Nhật PGĐ – CDC ; Ông Trịnh Xuân Hồng PGĐ – CDC
• Bà Hồ Thị Cẩm Lai: Cộng Tác Viên Cộng Đồng CDC.
Nội Dung Buổi Làm Việc: Hai Bên Cùng Trao Đổi Các Thách Thức & Cơ Hội: Các Quy Định Của EU Về Chống Phá Rừng & Nguy Hai Đến Rừng. Biến Đổi Khí Hậu. Các Vấn Đề Về Giới. Lao Động Trẻ Em, An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm… Các Tiềm Năng & Vị Thế Phát Triển Bền Vững Của Vùng Tây Nguyên. Các Cơ Hội Hợp Tác Giữa Tổng Lãnh Sự Hà Lan Tại TP Hồ Chí Minh & Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Trong Các Chương Trình:“Chung Tay Hướng Đến Sự Thịnh Vượng Cho Cộng Đồng”.
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook