Hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới

Ô nhiễm nhựa là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất trên hành tinh.

Ô nhiễm nhựa là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất trên hành tinh.

Chúng ta sản xuất hơn 430 triệu tấn nhựa mỗi năm, hơn 2/3 số đó nhanh chóng biến thànhh rác. Chuyện này đã ảnh hưởng xấu đến các hệ sinh thái, sức khoẻ con người và cả nền kinh tế toàn cầu.

Chúng ta có thể góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhựa qua hành động:
- Không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần
- Tạo ra các vật liệu thay thế bền vững và thân thiện với môi trường
- Tái sử dụng và tái chế các sản phẩm nhựa
- Phân loại, quản lý rác thải nhựa hiệu quả

Hãy chung tay #ChốngÔNhiễmNhựa.


Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook