Nhà Xuất Bản Thông Tin Và Truyền Thông Ra Mắt “ Cẩm Nang Phòng, Chống Covid – 19 Trong Đảm Bảo An Toàn, Vệ Sinh Lao Động”.

(CDC) -¬ Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao cuốn cẩm nang được ra mắt nhằm sự hỗ trợ thông tin cho cộng đồng cung cấp nhiều thông tin bổ ích mà mỗi cần nắm được để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

(CDC) -­ Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao cuốn cẩm nang được ra mắt nhằm sự hỗ trợ thông tin cho cộng đồng cung cấp nhiều thông tin bổ ích mà mỗi  cần nắm được để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bìa Cuốn Sách 

Cuốn cẩm nang gồm 16 phần, nêu những dấu hiệu nhận biết, các con đường lây nhiễm bệnh và cách để phòng ngừa Covid-19 cho bản thân và cộng đồng.

Đặc biệt, cuốn cẩm nang trả lời cho các câu hỏi: Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19?, người sử dụng lao động cần làm gì để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc?...

Cuốn cẩm nang được xuất bản với hình thức nhỏ gọn, in 4 màu. Sách điện tử được thực hiện ở dạng tích hợp, gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, và video.

Xem thêm thông tin chi tiết cuốn sách theo Link: 
http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong_chong_Covid-19/
 
Nguồn: Nhà Xuất Bản Thông Tin Và Truyền Thông

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook