Số liệu xuất khẩu hồ tiêu tháng 5 năm 2018

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam.
Xuất khẩu Hồ tiêu Việt Nam trong tháng 5 đạt 23.103 tấn, bao gồm 20.401 tấn tiêu đen và 2.702 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 75,17 triệu USD, tiêu đen đạt 62,9 triệu USD, tiêu trắng đạt 12,27 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 1.294 tấn, kim ngạch giảm 10,38 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 5 đạt 3.084 USD/tấn, tiêu trắng đạt 4.540 USD/tấn. Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu nhiều nhất trong tháng. Trân Châu, Olam và Phúc Sinh là 3 doanh nghiệp xuất khẩu đứng đầu trong tháng 5/2018.
Xem thêm số liệu tại: https://drive.google.com/open?id=1kotvt1mKYFkRGSYW86Fm7NTB6t9zezFJ
Nguồn: http://peppervietnam.com/

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook