Số liệu xuất khẩu hồ tiêu từ tháng 1 - 2 năm 2019

(CDC) - Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 2 Việt Nam xuất khẩu được 34.794 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 31.253 tấn tiêu đen và 3.541 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 101 triệu USD, tiêu đen đạt 87 triệu USD, tiêu trắng đạt 14 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 2 tháng đầu năm đạt 2.782 USD/tấn, tiêu trắng đạt 3.958 USD/tấn. So với cùng kỳ 2018, lượng xuất khẩu tăng 15,5% trong khi kim ngạch xuất khẩu lại giảm 13,2%. Giá xuất khẩu tiêu đen giảm 339 USD, tiêu trắng giảm 606 USD.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 2 Việt Nam xuất khẩu được 34.794 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 31.253 tấn tiêu đen và 3.541 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 101 triệu USD, tiêu đen đạt 87 triệu USD, tiêu trắng đạt 14 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 2 tháng đầu năm đạt 2.782 USD/tấn, tiêu trắng đạt 3.958 USD/tấn. So với cùng kỳ 2018, lượng xuất khẩu tăng 15,5% trong khi kim ngạch xuất khẩu lại giảm 13,2%. Giá xuất khẩu tiêu đen giảm 339 USD, tiêu trắng giảm 606 USD.

Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu Hồ tiêu hàng đầu từ Việt Nam, 2 tháng đầu năm 2019 Mĩ nhập khẩu 7.372 tấn, tăng 1.877 tấn. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 tăng 613 tấn từ 3.650 tấn lên 4.263 tấn. Tiếp theo là Ireland tăng 689 tấn, Philippine tăng 487 tấn, Hàn Quốc tăng 417 tấn,.. Một số thị trường giảm nhập khẩu như Nga giảm 220 tấn, Nepal giảm 217 tấn, Ai Cập giảm 215 tấn,…

Trân Châu tiếp tục là doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu Việt Nam với lượng xuất khẩu 2 tháng đạt 13,5 triệu USD. Tiếp theo là các doanh nghiệp Olam Việt Nam, Nedpice, Phúc Sinh và Haprosimex JSC. Khối các doanh nghiệp ngoài VPA xuất khẩu đạt 19,2 triệu USD chiếm 19% tỷ trọng xuất khẩu toàn ngành.
Xem thêm số liệu tại: http://cdc.org.vn/uploads/doc/241.pdf

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook