Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2018

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. 
Tính đến hết tháng 3, Việt Nam xuất khẩu được 60.179 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 54.148 tấn tiêu đen và 6.031 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 222,39 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 189,73 triệu USD, tiêu trắng đạt 32,66 triệu USD. So cùng kỳ năm 2017, lượng xuất khẩu tăng 17,88% tuy nhiên kim ngạch lại giảm 31,2%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 3.504 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.415 USD/tấn, so cùng kỳ giá xuất khẩu tiêu đen giảm 2.515 USD, tiêu trắng giảm 3.768 USD. 
Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc là 3 nước nhập khẩu Hồ tiêu nhiều nhất từ Việt Nam chiếm 18,81%, trong đó Ấn Độ là nước tăng mạnh nhất từ 2.307 tấn 3 tháng đầu năm 2017 lên 7.177 tấn, Trung Quốc tăng 4.012 tấn. Một số thị trường khác cũng có lượng tăng mạnh như Pakistand tăng 1.120 tấn, Mỹ tăng 1.012 tấn, Hà Lan tăng 364 tấn, Đức tăng 260 tấn,… 
Trân Châu trở thành doanh nghiệp xuất khẩu Hồ tiêu lớn nhất Việt Nam trong quý 1 năm 2018 với 26,25 triệu USD, chiếm 11,8% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam. Tiếp theo là Olam, Phúc Sinh, Nedspice, Liên Thành và Haprosimex JSC.
Nguồn: VPA

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook