Số liệu xuất khẩu hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Lũy tiến đến 30/6/2018, Việt Nam xuất khẩu được 132.152 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 118.663 tấn tiêu đen và 13.489 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 454,38 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 387,37 triệu USD, tiêu trắng đạt 67,01 triệu USD. So cùng kỳ năm 2017, lượng xuất khẩu tăng 5,4% tương đương 6.781 tấn, tuy nhiên kim ngạch lại giảm 36,1% tương đương giảm 256,9 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 3.264 USD/tấn, tiêu trắng đạt 4.968 USD/tấn. So với năm ngoái, giá tiêu đen giảm 39,5%, tiêu trắng giảm 38%.
 
Mỹ tiếp tục là thị trường đứng đầu nhập khẩu Hồ tiêu từ Việt Nam với lượng nhập khẩu 6 tháng đạt 23.628 tấn, chiếm 17,9%. Trung Quốc là thị trường tăng trưởng mạnh nhất lượng nhập khẩu đạt 19.418 tấn, tăng 12.149 tấn. Các thị trường khác cũng có lượng nhập khẩu tăng như: Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Pakistand, … Các nước giảm nhập khẩu: Papua New Guinea, Ả Rập, Iran, Ai Cập, … Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu bao gồm: Trân Châu, Olam, Phúc Sinh, Nedspice, Haprosimex, Liên Thành, …
Xem số liệu đầy đủ tại: https://drive.google.com/open?id=10wX7bpRNAR_k_qw2UFfh0pW8eZMMbXYr
 

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook