Số liệu xuất khẩu hồ tiêu từ tháng 1 - tháng 5 năm 2018

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam 
Tính đến hết tháng 5, Việt Nam xuất khẩu được 110.139 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 98.760 tấn tiêu đen và 11.379 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 383,11 triệu USD, tiêu đen đạt 325,97 triệu USD, tiêu trắng đạt 57,14 triệu USD. So cùng kỳ năm 2017, xuất khẩu tăng 7,42% (7.606 tấn), tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu giảm 35,5%.
 Mỹ vẫn là thị trường đứng đầu nhập khẩu Hồ tiêu 5 tháng từ Việt Nam với lượng nhập khẩu đạt 18.842 tấn, chiếm 17,11% tăng 1.265 tấn so cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là thị trường có lượng nhập khẩu tăng mạnh nhất từ 6.217 tấn của 5 tháng 2017 lên 15.779 tấn 5 tháng 2018. Ấn Độ là thị trường tăng mạnh thứ 2, tăng 5.457 tấn lên 10.802 tấn. Đức, Hà Lan cũng nằm trong nhóm các nước tăng nhập khẩu trong khi đó Ả Rập, Papua New Guinea, Iran, … là các nước giảm nhập khẩu mạnh. 
Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu bao gồm: Trân Châu: 40,7 triệu USD, chiếm 10,6% tổng lượng xuất khẩu Hồ tiêu của Việt Nam. Tiếp theo là các doanh nghiệp: Olam, Phúc Sinh, Nedspice, Haprosimex JSC, Liên Thành,…
Xem thêm số liệu tại: https://drive.google.com/open?id=1o_DE_WUUy-AiPYVrqYZCvEI60HsrRKBM
Nguồn: http://peppervietnam.com/

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook