Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 12 - 18/06/2018

(CDC) - Lúa xuân: Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ hại diện hẹp chủ yếu trên trà lúa chính vụ và trà muộn, trên các giống nhiễm; Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá… tiếp tục hại.

(CDC) - Lúa xuân: Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ hại diện hẹp chủ yếu trên trà lúa chính vụ và trà muộn, trên các giống nhiễm; Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá… tiếp tục hại.
1. Trên lúa
- Các tỉnh phía Bắc:
+ Mạ mùa: Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm… tiếp tục hại.
- Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, rầy nâu, rầy lưng trắng,...tiếp tục phát sinh gây hại xu hướng tăng trên mạ, trên lúa cấy và lúa Hè Thu mới gieo sạ.
- Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:
+ Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn .. phát sinh gây hại trên lúa Xuân Hè và Hè Thu sớm, lúa mùa ở giai đoạn đứng cái đến đòng trỗ.
+ Sâu keo, bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá... phát sinh gây hại chủ yếu trên lúa Hè Thu ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.
+ Chuột hại cục bộ trên lúa Xuân Hè, Hè Thu ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, trên diện tích sạ của lúa Hè Thu chính vụ.
+ Ốc bươu vàng phân bố chủ yếu ở vùng trũng thấp, kênh mương, các khu ruộng đã gieo sạ lúa Xuân Hè và lúa Hè Thu.
- Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL:
+ Rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 4, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng.
+ Bệnh đạo ôn và bệnh đen lép hạt phát sinh phát triển thuận lợi trên lúa ở giai đoạn từ đẻ nhánh đến trỗ trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ.
+ Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến các đối tượng như ốc, sâu cuốn lá nhỏ trên lúa ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh; bệnh đen lép hạt, chuột ở giai đoạn lúa trỗ đến chín.
2. Trên cây trồng khác
- Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh… trên cây rau màu
- Bệnh chổi rồng trên cây nhãn
- Bệnh đốm nâu trên cây thanh long
- Bệnh greening trên cây có múi
- Tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu
- Bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều
- Bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa
- Bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê
- Bệnh khảm lá virus trên cây sắn
- Bệnh trắng lá và nhện đỏ trên cây mía… tiếp tục gây hại.
- Trên lúa:
+ Phòng trừ rầy nâu, sử dụng Applaud 25WP - Giải pháp trừ rầy nâu (môi giới truyền bệnh VL - LXL) 700g/ha. Hoặc Wellof 3GR (12 -15kg/ha), rải đều trên ruộng lúa khi rầy tuổi 1, 2
+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ phun ở ngưỡng phòng trừ sử dụng Opulent 150SC (6ml/bình 16 lít, phun 2,5 – 3 bình/1.000m2) hoặc Wellof 330EC (0,8 - 1 lít/ha, pha 40 - 50ml/bình 16 lít nước).
+ Trừ sâu đục thân, dùng Nurelle D 25/2.5EC (1 - 1,5 lít/ha), phun khi bướm nở rộ 5 - 7 ngày.
+ Phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa, sử dụng thuốc đặc trị BEAM 75WP – “Cắt ngay cháy lá” (250g/ha) phun khi vết bệnh chớm xuất hiện.
+ Sử dụng Bonny 4SL (0,75 lít/ha, 30ml /bình 16 lít  nước), lượng nước phun 400 lít/ha.
+ Sử dụng Aviso 350SC (0,35 lít/ha, 14ml thuốc/bình 16 lít nước) phòng trừ bệnh lem lép hạt.
+ Phối hợp BEAM 75WP (250g/ha) + Bonny 4SL (500ml/ha) + Aviso 350SC (0,35 lít/ha) phòng trừ bệnh đạo ôn, bạc lá do vi khuẩn và lem lép hạt cùng lúc tấn công cây lúa.
+ Sử dụng Pulsor 23DC (0,22 - 0,33 lít/ha), Catcat 250EC, Vali 5SL phun khi bệnh vết bệnh khô vằn (trên lúa, ngô) lúc mới xuất hiện.
+ Ngoài ra để kích thích cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tránh hiện tượng nghẹn đòng khi trổ sử dụng Dekamon 22.43L (6ml/bình 16 lít nước).
- Cây ngô (bắp): Sử dụng Maxer 660SC (1,25 – 2,5 lít/ha) trừ cỏ giai đoạn từ 7 - 20 ngày đối với ruộng ngô (bắp) biến đổi gen.
- Cây tiêu:
+ Đối với bệnh chết nhanh, chết chậm, khuyến cáo phòng bệnh định kỳ. Kết hợp phun phủ trụ Manozeb 80WP (1kg/phuy 200 lít nước) + Bonny 4SL (250ml/phuy 200 lít nước), phun 4 - 6 lít nước/gốc và kết hợp rải Wellof 3GR (20 - 25g/gốc) trừ rệp sáp gốc và rễ.
+ Để trừ tốt nấm Phytophthora (nguyên nhân gây ra bệnh chết nhanh cây tiêu), dùng Gekko 20SC – Chứa hoạt chất Amisulbrom để tiêu diệt mầm bệnh.
- Cà phê: Phòng bệnh thán thư (khô cành, quả) sử dụng Manozeb 80WP (80g/bình 16 lít nước) kết hợp Aviso (20ml/bình 16 lít nước) để phòng và trị bệnh.

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook