Hưởng ứng Ngày An Toàn Thực Phẩm Thế Giới 7/6

Ngày An Toàn Thực Phẩm Thế Giới 07/06/2023 chú ý tới các tiêu chuẩn thực phẩm.

Theo thống kê của WHO, trung bình 1 ngày có khoảng 1 600 000 người bị bệnh do thực phẩm không an toàn. Có khoảng 200 căn bệnh do thực phẩm không an toàn gây ra, từ tiêu chảy cho tới ung thư.

Ngày An Toàn Thực Phẩm Thế Giới 07/06/2023 đặc biệt quan tâm tới các tiêu chuẩn thực phẩm, giúp chúng ta đảm bảo thứ chúng ta ăn là an toàn.

Với khẩu hiệu " An toàn thực phẩm là chuyện không của riêng ai", dù bạn là ai hay bạn làm công việc gì, bạn sẽ đóng góp một phần không nhỏ trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cùng CDC hưởng ứng Ngày An Toàn Thực Phẩm Thế Giới 7/6 với 10 nguyên tắc vàng của WHO trong việc chuẩn bị thực phẩm an toàn.


 
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook