Tham Khảo Giá Thị Trường 14/08/2020

Nguồn: tincaphe

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ LOẠI TIỀN
CÀ PHÊ NHÂN      
Công ty phát xô Kg  cơ sở: 32.900 - 33.000
về kho Daklak: 33.100 - 33.200

VNĐ
Thị trường mua xô Kg 33.100 - 33.200 VNĐ
Giao Hồ Chí Minh / Long Thành G2 Kg   VNĐ
Giao HCM G1 Kg   VNĐ
HẠT TIÊU      
Gia Lai xô 500 gr/l Kg  46.500 - 47.000 VNĐ
Đắk Lắk xô 500 gr/l Kg 47.500 - 48.000 VNĐ
Tiêu Đen Xô Sàn Ấn Độ Tấn   USD
Tiêu trắng ( 630g/l) Tấn   VNĐ
HẠT ĐIỀU      
Đăk Lăk (tươi) Kg 16.000 - 18.000 VNĐ
Bình Phước (tươi) Kg  18.000 VNĐ
Đắk Lắk (khô) Kg 23.000 - 25.000 VNĐ
Bình Phước (khô) Kg 25.000 VNĐ
Bình Phước loại 27% thu hồi (170 hạt/kg) Kg 27.000 VNĐ
Bình Phước loại thu hồi 31% (180 hạt/kg) Kg 29.000 VNĐ
CAO SU      
Mủ nước tại vườn Kg 235 VNĐ
Mủ chén nước Kg 6.800 VNĐ
Mủ tận thu Kg 3.700 VNĐ
Mủ đông khô Kg   VNĐ
Mủ nước tại nhà máy Tấn   triệu VNĐ
 

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook