Tham Khảo Giá Thị Trường Ngày 05/11/2019

Nguồn; tincaphe.com

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ LOẠI TIỀN
CÀ PHÊ NHÂN      
Công ty phát xô Kg cơ sở: 32.200- 32.300
về kho: 32.400 - 32.500
VNĐ
Thị trường mua xô Kg 32.400 - 32.700  VNĐ
Giao Hồ Chí Minh Kg 32.700 - 32.800 VNĐ
Trừ lùi Công ty (Hợp đồng T1/2019)  Tấn Vincof +135 for 4C
Acom f+100 fac Gialai
Timex: 23.7 HCM
Agro 32.7 HCM
Mer 32.8 HCM
Olam 33 Tien Nga
Intimex 33 BDuong
USD
R1, sàng 16 kg Sàng 16: +1000
Sàng 18: +1300 
VNĐ
HẠT TIÊU      
Gia Lai xô 500 gr/l Kg 38.700 VNĐ
Đắk Lắk xô 500 gr/l Kg 39.700 VNĐ
Tiêu Đen Xô Sàn Ấn Độ Tấn 4298 USD
Tiêu trắng Tấn 78.700 VNĐ
HẠT ĐIỀU      
Đăk Lăk (tươi) Kg 28.000 - 30.000 VNĐ
Bình Phước (tươi) Kg  30.000 VNĐ
Đắk Lắk (khô) Kg 40.000 - 42.000 VNĐ
Bình Phước (khô) Kg 42.000 VNĐ
Bình Phước loại 27% thu hồi (170 hạt/kg) Kg 44.000 VNĐ
Bình Phước loại thu hồi 31% (180 hạt/kg) Kg 48.000 VNĐ
Campuchia khô Kg 50.000 VNĐ
CAO SU      
Mủ nước tại vườn Kg 255 VNĐ
Mủ chén nước Kg 7.800 VNĐ
Mủ tận thu Kg 4.100 VNĐ
Mủ đông khô Kg 10.200 VNĐ
Mủ nước tại nhà máy Tấn 27.5 triệu VNĐ
SẮN LÁT      
Đắk Lắk sắn lát khô Kg 5.360 - 5.400 VNĐ
Quy Nhơn sắn lát khô Kg 5.325 - 5.350 VNĐ
Quy Nhơn FOB Tấn 230 USD
Quy Nhơn - Bangkok Tấn   USD
Bangkok FOB Tấn   USD
Tinh Bột (Bangkok - FOB) Tấn 450 - 455 USD
Sắn lát khô (Bangkok - FOB) Tấn 210 - 215 USD
Ethanol FOB (Bangkok) lít 22.08 bath
Sắn củ tươi Tấn 2.450 - 2.500 VNĐ
BẮP HẠT      
Đăk Lắk (tươi) Kg 3.250 - 3.300 VNĐ
Đăk Lắk (khô) Kg 5.450 - 5.500 VNĐ
CA CAO                                              
Ca cao lên men (chưa cộng thưởng          Kg    53.000 VNĐ
 

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook