Tham Khảo Giá Thị Trường Ngày 07/10/2018

Nguồn: tincaphe.com

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ LOẠI TIỀN
CÀ PHÊ NHÂN      
Công ty phát xô Kg cơ sở: 36.200 - 36.300
về kho: 36.400 - 36.500
VNĐ
Thị trường mua xô Kg 36.300 - 36.500 VNĐ
Giao Hồ Chí Minh Kg 36.700 - 36.800 VNĐ
Trừ lùi Công ty (Hợp đồng T1/2019  Tấn - 110/115 USD
R1, sàng 16 kg 37.400 - 37.600 VNĐ
HẠT TIÊU      
Gia Lai xô 500 gr/l Kg 53.000 VNĐ
Đắk Lắk xô 500 gr/l Kg 54.000 VNĐ
F.O.B HCM (500 gr/l) Tấn 3.600 - 3.700 USD
Tiêu trắng Tấn 4.700 - 4.800 USD
HẠT ĐIỀU      
Đăk Lăk (tươi) Kg 28.000 VNĐ
Bình Phước (tươi) Kg  30.000 VNĐ
Đắk Lắk (khô) Kg 41.000 - 43.000 VNĐ
Bình Phước (khô) Kg 43.000 VNĐ
Bình Phước loại 27% thu hồi (170 hạt/kg) Kg 42.000 VNĐ
Bình Phước loại thu hồi 31% (180 hạt/kg) Kg 47.000 VNĐ
Campuchia khô Kg 50.000 VNĐ
CAO SU      
Mủ nước Kg 243 VNĐ
Mủ chén nước Kg 7.300 VNĐ
Mủ tận thu Kg 3.900 VNĐ
Mủ đông khô Kg 9.500 VNĐ
Mủ xuất khẩu Tấn 36.000.000 VNĐ
SẮN LÁT      
Đắk Lắk Kg 3.300 - 3.400 VNĐ
Quy Nhơn Kg   VNĐ
Quy Nhơn - China (FOB) Tấn 255 USD
Quy Nhơn Korean Tấn 250 USD
Bangkok FOB Tấn 230 - 235 USD
Tinh Bột (Bangkok - FOB) Tấn 500 - 510 USD
Ethanol FOB HCM (Fuel) Tấn 450 USD
Ethanol FOB (China) 95%  Tấn 4.750 RMT
Sắn củ tươi Tấn 1890 VNĐ
BẮP HẠT      
Đăk Lắk (tươi) Kg 2.750 - 2.800 VNĐ
Đăk Lắk (khô) Kg 4.700 - 4.750 VNĐ
CA CAO                                              
Ca cao lên men (chưa cộng thưởng          Kg    43.500 VNĐ
 

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook