Tham Khảo Giá thị Trường Ngày 18/09/2021

Nguồn: tincaphe.com

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ LOẠI TIỀN
CÀ PHÊ NHÂN      
Công ty phát xô Kg
 41.200 - 41.300cơ sở
 (+/- 0 đồng)

41.400 - 41.500 về kho Daklak
(+/- 0 đồng)

 
VNĐ
Thị trường Daklak mua xô Kg    41.000 - 41.100 VNĐ
Giao Hồ Chí Minh / Long Thành G2 Kg
41.600 - 41.700
VNĐ
Trừ lùi kg -280/290 Jan  
Giao HCM G1   42.000 - 42.300  
HẠT TIÊU      
Gia Lai xô 500 gr/l Kg 77.000 VNĐ
Đắk Lắk xô 500 gr/l Kg 78.000 VNĐ
Tiêu Đen Xô Sàn Ấn Độ   Kg
 
USD
Tiêu trắng ( 630g/l) Kg   VNĐ
HẠT ĐIỀU      
Đăk Lăk (tươi) Kg 23.000 VNĐ
Bình Phước (tươi) Kg  25.000 VNĐ
Đắk Lắk (khô) Kg 30.000 VNĐ
Bình Phước (khô) Kg 32.000 VNĐ
Bình Phước loại 27% thu hồi (170 hạt/kg) Kg 27.000 VNĐ
Bình Phước loại thu hồi 31% (180 hạt/kg) Kg 29.000 VNĐ
CAO SU      
Mủ nước tại vườn Kg 235 VNĐ
Mủ chén nước Kg 6.800 VNĐ
Mủ tận thu Kg 3.700 VNĐ
Mủ đông khô Kg   VNĐ
Mủ nước tại nhà máy Kg   VNĐ
 

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook