Trang chủ TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN CDC tập huấn nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thị trường cho HTX Eakmat

CDC tập huấn nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thị trường cho HTX Eakmat

0
3
(CDC) - Ngày 13/12/2020, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) triển khai Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thị trường cho Ban quản trị, thành viên HTX Eakmat tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk.
Nội dung Tập huấn trong khuôn khổ Dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2020.
Dự án do Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Đắk Lắk là Chủ đầu tư.
Qua nội dung tập huấn, Ban quản trị và thành viên HTX Eakmat đã được giảng viên cung cấp những kiến thức về quản trị và phát triển chuỗi giá trị; chia sẻ các mô hình liên kết chuỗi giá trị; làm rõ các tác nhân tham gia trong chuỗi và thông tin hữu ích về liên kết tiêu thụ, phát triển thị trường.
Ngoài ra, Giảng viên CDC còn trang bị thông tin cơ bản về Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cho thành viên HTX để bà con từng bước xây dựng các sản phẩm thế mạnh từ nông sản trong thời gian tới.
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng