Trang chủ Nhà tài trợ Danida - Đơn vị sáng lập & tài trợ

Danida - Đơn vị sáng lập & tài trợ

0
106
Danida là cơ quan Phát Triển Quốc Tế Đan Mạch. Danida hoạt động với mục tiêu xóa đói giảm nghèo và các mục tiêu ưu tiên khác bao gồm: nâng cao vị thế phụ nữ, bảo vệ môi trường, phát triển dân chủ và quyền con người.