Trang chủ Nhà tài trợ SCAN - Đơn vị tài trợ

SCAN - Đơn vị tài trợ

0
80
Mục đích của SCAN là liên kết các kết quả của sự nổ lực của nhiều "các sáng kiến bền vững" trong thực hành ngày này thông qua khung chung để nâng cao chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật. Bằng lập địa chỉ các giới hạn được liệt kê ở trên SCAN sẽ làm việc với các mạng lưới đang tồn tại để tạo ra nhiều khung hỗ trợ kỹ thuật dính kết với nhau vì quy trình toàn cầu