Trang chủ Nhà tài trợ Tổ chức UTZ Certified - Đơn vị tài trợ

Tổ chức UTZ Certified - Đơn vị tài trợ

0
156
UTZ Certified là từ viết tắt của canh tác bền vững và tạo cơ hội tốt hơn cho nông dân, gia đình và hành tinh của chúng ta. Chương trình UTZ cho phép nông dân tìm hiểu phương pháp canh tác tốt hơn, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc tốt hơn về con cái của họ và môi trường. Thông qua chương trình UTZ, các nông dân phát triển cây trồng tốt hơn, tạo thêm thu nhập và tạo cơ hội tốt hơn để bảo vệ môi trường, đảm bảo tài nguyên thiên nhiên của trái đất bây giờ và trong tương lai.