Trang chủ Nhà tài trợ Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng - Đơn vị sáng lập & tài trợ

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng - Đơn vị sáng lập & tài trợ

0
102
CDC là Tổ chức Phi chính phủ trong nước thực hiện các hoạt động hỗ trợ các hoạt động phát triển cộng đồng, phát triển các hoạt động sản xuất nông nghiệp bền vững. Trung tâm có mục tiêu, tôn chỉ hoạt động phi lợi nhuận và đem đến cho người sản xuất những kiến thức tiên tiến và khả năng cải thiện đời sống tốt nhất thông qua sản xuất bền vững và hiệu quả.