Trang chủ Nhà tài trợ Viện Năng suất Việt Nam - Đơn vị tài trợ

Viện Năng suất Việt Nam - Đơn vị tài trợ

0
207

 
Viện Năng Suất Việt Nam trực thuộc Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Bộ Khoa Học và Công Nghệ và là đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Năng Suất Châu Á (APO). Lĩnh vực hoạt động chính của Viện Năng Suất Việt Nam là: Thúc đẩy Phong trào năng suất chất lượng quốc gia, Nghiên cứu và triển khai các mô hình, giải pháp nâng cao năng suất - chất lượng, Triển khai các chương trình, dự án của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO và các tổ chức quốc tế khác, Cung cấp các dịch vụ về cải tiến năng suất - chất lượng.