Dự án OXFAM

CDC tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại Xã Đạ P’loa Huyện Đạ Huoai Tỉnh Lâm Đồng

CDC tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại Xã Đạ P’loa Huyện Đạ Huoai Tỉnh Lâm Đồng

 • 11/11/2015
 • 1

Vừa qua Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) tổ chức “Bàn thông tin di động” Trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp cách tiếp cận thông tin và định hướng thị trường cho nông hộ/ nhóm nông hộ” trồng Ca cao do tổ chức Oxfam tài trợ tại Huyện Đạ Huoai,Tỉnh Lâm Đồng.

“Bàn Thông Tin Di Động” tổ chức tại Huyện Đạ Tẻh Tỉnh Lâm Đồng

“Bàn Thông Tin Di Động” tổ chức tại Huyện Đạ Tẻh Tỉnh Lâm Đồng

 • 15/10/2015
 • 1

Ngày 10/10/2015 tại Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC đã tiến hành tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức về kỹ thuật chăm sóc cây ca cao trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp cách tiếp cận thông tin và định hướng thị trường cho nông hộ/nhóm nông hộ” trồng ca cao tại các Tỉnh Tây Nguyên do tổ chức Oxfam tài trợ.

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng đã triển khai lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật (GAP) nâng cao cho Bà con nông dân trồng Ca Cao tại Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rồng, Tỉnh Lâm Đồng.

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng đã triển khai lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật (GAP) nâng cao cho Bà con nông dân trồng Ca Cao tại Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rồng, Tỉnh Lâm Đồng.

 • 29/09/2015
 • 1

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cấp cách tiếp cận thông tin và định hướng thị trường cho nông hộ/nhóm nông hộ” do Tổ chức OXFAM tài trợ triển khai tại các Tỉnh Tây Nguyên. Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng – CDC ngoài việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án. Ngày 27 tháng 9/2015. Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng đã triển khai lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật (GAP) nâng cao cho Bà con nông dân trồng Ca Cao ...

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng tổ chức “Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Ca Cao” tại xã Ea Sar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đak Lak.

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng tổ chức “Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Ca Cao” tại xã Ea Sar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đak Lak.

 • 29/09/2015
 • 1

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cấp cách tiếp cận thông tin và định hướng thị trường cho nông hộ/nhóm nông hộ” do Tổ chức OXFAM tài trợ triển khai tại các Tỉnh Tây Nguyên. Ngày 23 tháng 9/2015,Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng đã triển khai lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật (GAP) nâng caocho Bà con nông dân trồng Ca Cao tại Xã Ea Sar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đak Lak. ...

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại Xã Ea Kenh, Huyện Krong Pak, Tỉnh Dak Lak.

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại Xã Ea Kenh, Huyện Krong Pak, Tỉnh Dak Lak.

 • 25/09/2015
 • 1

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp cách tiếp cận thông tin và định hướng thị trường cho nông hộ/ nhóm nông hộ” ngày 09.09.2015 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) tổ chức chương trình “Bàn Thông Tin Di Động” cho cán bộ, bà con nông dân thuộc Xã EaKênh - Huyện Krông Păk Tỉnh DakLak. Dự án được sự tài trợ của tổ chức Oxfam nhằm phát triển cây ca cao tại Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung theo hướng sản ...

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại thôn Ea Tung, Xã Ea Na, Huyện Krong Ana, Tỉnh Dak Lak.

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại thôn Ea Tung, Xã Ea Na, Huyện Krong Ana, Tỉnh Dak Lak.

 • 21/09/2015
 • 1

Trong tháng 9/2015. Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC đã triển khai Bàn Thông Tin Di Động, Với đối ngũ các chuyên gia tham gia triển khai có: Ông Trần Hồng Nhật, Trưởng bộ phận phụ trách Cổng Thông Tin, Thạc sỹ Đào Thị Lan Hoa, Thạc sỹ Nguyễn Bá Dũng, Thạc sỹ Nguyễn Thị Kim Hiệp là những Chuyên gia của Cổng thông tin hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và thông tin thị ...

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại Xã Ea Kenh, Huyện Krong Pak, Tỉnh Dak Lak.

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại Xã Ea Kenh, Huyện Krong Pak, Tỉnh Dak Lak.

 • 15/09/2015
 • 1

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp cách tiếp cận thông tin và định hướng thị trường cho nông hộ/ nhóm nông hộ” ngày 09.09.2015 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) tổ chức chương trình “Bàn Thông Tin Di Động” cho cán bộ, bà con nông dân thuộc Xã EaKênh - Huyện Krông Păk Tỉnh DakLak. Dự án được sự tài trợ của tổ chức Oxfam nhằm phát triển cây ca cao tại Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung theo hướng sản ...

Giúp cây ca cao đứng vững

Giúp cây ca cao đứng vững

 • 29/08/2015
 • 1

Một dự án "Hỗ trợ thông tin, kỹ thuật, định hướng thị trường được kỳ vọng giúp nông dân phát triển cây ca cao theo hướng bền vững"

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Dak Lak.

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng tổ chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Dak Lak.

 • 27/08/2015
 • 1

Ngày 19/8/2015 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) tiến hành tổ chức Bàn Thông Tin Di Động tại Huyện Buôn Đôn Tỉnh Dak Lak theo khuôn khổ dự án “Nâng cấp cách tiếp cận thông tin và định hướng thị trường cho nông hộ/nhóm nông hộ trồng ca cao” do tổ chức Oxfam tài trợ. Với mục đích hướng dẫn, cải thiện, nâng cao kỷ thuật canh tác và cách phòng trừ sâu bệnh hại ca cao.

Dự Án Oxfam – Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Tổ Chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại Huyện Krông Nô Tỉnh Đăk Nông

Dự Án Oxfam – Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Tổ Chức “Bàn Thông Tin Di Động” Tại Huyện Krông Nô Tỉnh Đăk Nông

 • 19/08/2015
 • 1

Ngày 15.08.2015 chương trình “Bàn thông tin di động” do Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC thực hiện Trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp cách tiếp cận thông tin và định hướng thị trường cho nông hộ/ nhóm nông hộ” do tổ chức Oxfam tài trợ tiếp tục được mở ra tại Huyện KrôngNô, Tỉnh Đăk Nông. Với mục đích hỗ trợ bà con nông dân trồng ca cao ở các vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn dễ dàng hơn trong ...

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook