CDC CÙNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CƯ M’GAR TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO BÀ CON NÔNG DÂN HUYỆN CƯ M’GAR

Trong tháng 8, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC tổ chức 36 lớp cho 3.600 nông dân tập huấn tại 3 xã 3 xã Ea Tul, Ea Hđing, Ea Mnang và thị trấn Quảng Phú huyện Cư M’gar tỉnh Đăk Lăk.

Trong tháng 8, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC tổ chức 36 lớp cho 3.600 nông dân tập huấn tại 3 xã 3 xã Ea Tul, Ea Hđing, Ea Mnang và thị trấn Quảng Phú huyện Cư M’gar tỉnh Đăk Lăk.
Toàn cảnh 1 lớp học
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “Sản Xuất Kết Hợp Với Bảo Tồn Nguồn Tài Nguyên Và An Sinh Xã Hội Huyện Cư M’gar (ComPact Cư M’gar)” cho bà con nông dân huyện Cư M’gar nhằm giúp bà con nâng cao nhận thức về canh tác bền vững và sản xuất có trách nhiệm hơn trong ngành trồng trọt.
Với các chủ đề:
✅Nông nghiệp tái sinh
✅Kỹ thuật cắt cành, tạo tán, ghép cải tạo
✅Quản lý dinh dưỡng trên vườn cà phê
✅Kỹ thuật lấy đất phân tích, hướng dẫn sử dụng phân bón cân đối
✅Quy trình xử lý vỏ cà phê làm phân hữu cơ sinh học

Kỹ thuật xen canh trong vườn cà phê
Gỉảng viên trao đổi với nông dân
Chương trình được triển khai dựa trên sự hợp tác giữa chính quyền địa phương – nhà tài trợ - đơn vị thực hiện. Trong đó, Tổ chức sáng kiến bền vững (IDH) và Tập đoàn JDE là 2 nhà tài trợ chính; Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nộng Thôn huyện Cư M’gar là đơn vị thực hiện và Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật.
Trong quá trình tập huấn bà con được các chuyên gia chia sẻ, hướng dẫn về các thực hành sản xuất bền vững và thông điệp sản xuất có trách nhiệm trong ngành trồng trọt. Với sự tham gia của các nông hộ, lớp tập huấn diễn ra sôi nổi và được sự hưởng ứng của bà con nông dân.
Chụp ảnh lưu niệm với nông dân
Đại diện ban tổ chức, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) trân trọng cảm ơn sự tham gia tích cực của bà con nông dân.
NGUỒN: Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook