LỚP HỌC ĐỒNG RUỘNG (FFS) VỀ QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SINH KHỐI

Ngày 17/07/2023, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC phối hợp cùng UBND xã Ea Sar tổ chức lớp học đồng ruộng (FFS) về quản lý đất và sinh khối cho nhóm nông dân trồng vải tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk.

Ngày 17/07/2023, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC phối hợp cùng UBND xã Ea Sar tổ chức lớp học đồng ruộng (FFS) về quản lý đất và sinh khối cho nhóm nông dân trồng vải tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk.  
Toàn cảnh 1 lớp học
Hoạt động tập huấn FFS nằm trong khuôn khổ của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (SACCR) tỉnh Đắk Lắk”, do Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Đăk Lăk là chủ đầu tư và CDC là đơn vị thực hiện.
Tham gia lớp tập huấn cùng ban tổ chức và bà con nông dân có:
- Ông Vũ Thái Trường, Quản lý dự án và nhóm chuyên gia hỗ trợ thực hiện dự án.
- Ông Nguyễn Mạnh Ngọc, giám đốc dự án và nhóm CPO02 quản lý dự án
- Ban quản lý dự án SACCR tỉnh Đắk Lắk: Lãnh đạo và cán bộ ban
- UBND xã Ea Sar: lãnh đạo UBND xã và cán bộ đầu mối dự án
Đoàn CPO xuống thăm và tham gia hoạt động tập huấn 
Trong lớp tập huấn, bà con nông dân được chia sẻ các nội dung liên quan đến bảo tồn đất canh tác và dinh dưỡng cây trồng. Với phương pháp FFS, bà con không chỉ lắng nghe mà còn cùng trao đổi quan sát và thực hành những kiến thức, kỹ năng được học tại vườn cây.
Dự án SACCR tỉnh Đắk Lắk do Quỹ khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) được thực hiện tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm (2021 – 2026).
Tại Đắk Lắk, dự án được triển khai tại 11 xã thuộc 4 địa phương, gồm: Ea H’leo (thị trấn Ea Drăng và xã Ea Sol, Đliê Yang), Cư M’gar (xã Quảng Tiến), Ea Kar (xã Ea Sô, Ea Sar, Xuân Phú), Krông Pắc (xã Krông Búk, Ea Phê, Ea Yông, Ea Kênh).

Giảng viên hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho nông dân
Dự án SACCR hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng thích ứng của 5.838 nông hộ nhỏ, dễ bị tổn thương đối với tình trạng mất an ninh nước do biến đổi khí hậu trên địa bàn Đắk Lắk. Trong đó, tập trung vào các nội dung như trao quyền cho các nông hộ nhỏ, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý rủi ro khí hậu ngày càng tăng trong sản xuất nông nghiệp thông qua bảo đảm nguồn nước; áp dụng các thực hành nông nghiệp mang tính chống chịu khí hậu và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin khí hậu nông nghiệp mang tính thực hành; tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và thị trường; thúc đẩy sự chuyển đổi cách thức sản xuất quy mô nông hộ nhỏ từ các biện pháp ngắn hạn, mang tính đối phó sang các biện pháp mang tính tổng hợp, có sự điều phối giữa các bên liên quan thông qua quản lý nguồn nước, sản xuất chủ động dựa trên thông tin về rủi ro khí hậu…
Chụp ảnh lưu niệm với nông dân
Nguồn: Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng
 

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook