Đắk Lắk: Hỗ trợ phân bón cho mô hình dự án Khuyến nông Trung ương

Ngày 14-16/6/2023, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cấp phân bón hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP và mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ngày 14-16/6/2023, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cấp phân bón hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP và mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP.
 

Hai mô hình thuộc dự án KNTW "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Nguyên" tại thị xã Buôn Hồ và huyện Buôn Đôn, Krông Pắk.

Nhằm phát triển nông nghiệp tăng trưởng bền vững, chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung dựa trên phát triển chuỗi giá trị theo nhu cầu của thị trường là vấn đề cần được thực hiện trong thời gian tới. Với mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững vùng nguyên liệu sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện Dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Nguyên” trong 03 năm (2022 -2024) tại 03 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai).

Năm 2023, tại Đắk Lắk, dự án đã và đang triển khai thực hiện 40 ha mô hình trình diễn, gồm: mô hình thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP và mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Buôn Đôn và Krông Pắk với 36 hộ tham gia. Từ nguồn kinh phí Khuyến nông Quốc gia, các hộ tham gia được hỗ trợ 50% chi phí phân bón hữu cơ vi sinh. Bên cạnh đó, người dân còn được tập huấn kỹ thuật thâm canh sầu riêng và mít theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới nông nghiệp bền vững dựa trên cơ sở tận dụng điểm mạnh về điều kiện tự nhiên thuận lợi và kinh nghiệm sản xuất của các hộ trồng.

Ngày 14 - 16/6/2023, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trạm Khuyến nông Tx. Buôn Hồ và Trạm Khuyến nông các huyện Buôn Đôn, Krông Pắk cùng chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu phân bón để kiểm tra chất lượng và cấp phát hỗ trợ 60 tấn phân bón hữu cơ vi sinh cho 36 hộ tham gia thực hiện mô hình của dự án (trong đó: 08 hộ tham gia mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP, quy mô 10 ha; 28 hộ tham gia mô hình thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, quy mô 30 ha).

Lấy mẫu phân bón để kiểm tra chất lượng và giao phân bón cho hộ tham gia mô hình

Năm 2022 – 2023, thông qua việc thực hiện dự án, các hộ tham gia mô hình đã tiếp cận và thực hiện chăm sóc cây ăn quả (sầu riêng, mít, bơ, chanh leo) đúng quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo ra sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Dự án không chỉ hiệu quả về mặt kinh tế mô hình đã có những hiệu quả thiết thực về mặt môi trường và xã hội. Người sản xuất có trách nhiệm với chính mình, môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, không còn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như phân bón hóa học để thâm canh mà tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp phân bón hóa học một cách cân đối, hợp lý.

Việc triển khai dự án đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của bà con nông dân, nâng cao kiến thức kỹ thuật thâm canh cây ăn quả theo VietGAP. Thúc đẩy phát triển xây dựng vùng nguyên liệu góp phần xây dựng ngành hàng cây ăn trái bền vững tại Đắk Lắk. Mô hình được người dân hưởng ứng nhiệt tình và có khả năng lan tỏa, nhân rộng. Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, theo dõi các mô hình trình diễn và đánh giá kết quả của dự án để có thể áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh cây ăn quả theo VietGAP và phổ biến nhân rộng mô hình ra các hộ và địa phương khác../.

 Tập huấn trong mô hình về kỹ thuật thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP tại Tx. Buôn Hồ

Nguồn: Nguyễn Chung & Nguyễn Nữ - TTKN - GCT, VN & TS Đắk Lắk 
Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook