Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi: Quý Cơ Quan, Tổ Chức, Đối Tác Khách Hàng Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) thông báo đến Quý Cơ Quan, Tổ Chức và Đối Tác Khách Hàng về việc thay đổi nhân sự như sau:

Kính gửi: Quý Cơ Quan, Tổ Chức, Đối Tác Khách Hàng!

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) thông báo đến Quý Cơ Quan, Tổ Chức và Đối Tác Khách Hàng về việc thay đổi nhân sự như sau:

     - Ông Nguyễn Thanh Tâm thôi giữ chức Phó Giám Đốc tại Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng kể từ ngày 26/07/2019. Mọi tương tác về công việc của Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng kể từ ngày 27/07/2019 đều không liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Tâm.

     - Kể từ ngày 09/09/2019, Ông Trần Hồng Nhật sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Giám Đốc và Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi sẽ đảm nhiệm vị trí Trợ lý Phó Giám Đốc tại Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng.

Các nội dung liên quan đến công việc đang và sẽ triển khai trong thời gian tới, Quý Cơ Quan, Tổ Chức và Đối Tác Khách Hàng vui lòng trao đổi và liên hệ với Ông Trần Hồng Nhật hoặc Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi theo thông tin bên dưới:

     - Ông Trần Hồng Nhật - Phó Giám Đốc
      Điện thoại: 0916 32 59 79 / Email: trannhat@cdc.org.vn

     - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi – Trợ lý Phó Giám Đốc
      Điện thoại: 0905 32 04 07 / Email: nguyennhi@cdc.org.vn

Kính thưa Quý Cơ Quan, Tổ Chức và Đối Tác Khách Hàng, với tiêu chí “Kết Nối Tri Thức, Phục Vụ Cộng Đồng”, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng luôn không ngừng nỗ lực hoàn thiện để đồng hành cùng Quý Cơ Quan, Tổ Chức và Đối Tác hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống vì sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng. Với sứ mệnh đó, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng luôn mong muốn tiếp tục hợp tác với Quý Cơ Quan, Tổ Chức và Đối Tác Khách Hàng trong các chương trình hỗ trợ và cống hiến cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cộng đồng xã hội trên nền tảng tính nhân văn, thân ái, tinh thần kỷ luật được xây dựng và vun đắp bằng tri thức và sức sáng tạo không ngừng của toàn thể cán bộ và nhân viên tại Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng.
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook