Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số 30/07/2020

(Congthuong) - Cao su: Tháng 7/2020, giá cao su trên thị trường châu Á tăng so với cuối tháng 6/2020. - Cà phê: Cuối tháng 7/2020, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh do đồng USD suy yếu, các dự báo thị trường lạc quan hơn và thời tiết Bra-xin không thuận lợi ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cà phê.

- Cao su: Tháng 7/2020, giá cao su trên thị trường châu Á tăng so với cuối tháng 6/2020. 

- Cà phê: Cuối tháng 7/2020, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh do đồng USD suy yếu, các dự báo thị trường lạc quan hơn và thời tiết Bra-xin không thuận lợi ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cà phê.

- Hạt điều: Trong 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt điều của Ấn Độ sang hầu hết các thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2019, trừ xuất khẩu sang Đức và Nê-pan tăng.

- Chè: Sản lượng chè của Xri Lan-ca trong tháng 6/2020 giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019. Giá chè tại Ấn Độ tăng mạnh do sản lượng giảm.

Vui lòng xem chi tiết tại : http://www.cdc.org.vn/uploads/doc/255.pdf

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook