Hưởng ứng Ngày Thế Giới Chống Sa Mạc Hoá Và Hạn Hán năm 2023

Thông điệp Ngày Thế Giới Chống Sa Mạc Hoá Và Hạn Hán năm 2023: “Her Land. Her Rights. – UN”

Thông điệp Ngày Thế Giới Chống Sa Mạc Hoá Và Hạn Hán năm 2023:
Đất Của Cô. Quyền Của Cô. – UN (Liên Hợp Quốc)” – Bình đẳng giới là chìa khoá mở ra những hành động bền vững, tiến bộ và thiết thực để giảm, tránh và đảo ngược suy thoái đất.
Her Land. Her Rights. – UN” – Gender equality is key to deliver sustainable, progressive, and meaningful action to avoid, reduce, and reverse land degradation.

 
 

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook