Trang chủ Dự báo dịch hại

Dự báo dịch hại

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 17 - 23/04/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc: Bệnh đạo ôn lá nặng nhất là trên những diện tích xanh tốt, bón thừa đạm, trên các giống nhiễm. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên diện tích lúa trỗ sớm, nhất là trên giống nhiễm.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 10 - 16/04/2018

(CDC) - Các tỉnh phía Bắc: Bệnh đạo ôn lá phát sinh nhanh, gây hại nặng đến giữa tháng 4. Bệnh lùn sọc đen hại rải rác trên trà lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến cuối đẻ nhánh.


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 03 - 09/04/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh lùn sọc đen hại rải rác trên trà lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến cuối đẻ nhánh. Sâu đục thân 2 chấm tiếp tục gây dảnh héo trên các trà lúa xuân sớm và chính vụ. Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá… hại tăng.


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 27/03 - 02/04/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh đạo ôn tiếp tục tăng trên những diện tích xanh tốt, bón thừa đạm; trên các giống nhiễm; những diện tích đã bị nhiễm bệnh chưa được phòng trừ...


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 20 - 29/03/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh đạo ôn lá gây hại tăng đặc biệt trên giống nhiễm, những diện lúa xanh tốt bón thừa đạm. Chuột hại tăng trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái - phân hóa đòng.


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 13 - 19/03/2018

(CDC) - Các tỉnh phía Bắc: Bệnh đạo ôn lá gây hại tăng, bệnh hại nặng trên giống nhiễm, những diện lúa xanh tốt bón thừa đạm.


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 06 - 12/03/2018

(CDC) - Các tỉnh phía Bắc: Ốc bươu vàng, tuyến trùng, bệnh đạo ôn lá, bọ trĩ gây hại tăng. Bọ xít đen, bệnh nghẹt rễ, chuột tiếp tục gây hại. Rầy nâu, rầy lưng trắng, …


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 27/02 - 05/03/2018

(CDC) - Các tỉnh phía Bắc: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, đạo ôn lá… gây hại tăng. Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ… gây hại với mật độ thấp trên cây lúa...


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 06 - 12/02/2018

(CDC) - Các tỉnh phía Bắc: Rầy, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ mật độ và tỷ lệ hại thấp. Ốc bươu vàng, chuột, bệnh nghẹt rễ, bệnh tuyến trùng hại tăng.


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 30/01 - 05/02/2018

(CDC) - Cây lúa: Rầy, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ mật độ, tỷ lệ hại thấp; chuột, ốc bươu vàng phát sinh gây hại tăng, nặng cục bộ...


Dư báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 23 - 29/01/2018

(CDC) - Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm… tỷ lệ hại thấp; chuột, ốc bươu vàng hại tăng...


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 16 - 21/01/2018

(CDC) - Rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ mật độ, tỷ lệ hại thấp; chuột, ốc bươu vàng, tuyến trùng rễ tiếp tục hại.


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 09 - 15/01/2018

(CDC) - Rầy, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, bọ trĩ, chuột… mật độ, tỷ lệ hại thấp; tuyến trùng rễ tiếp tục hại.


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 18 - 24/12/2017

(CDC) - Ở các tỉnh thành phía Nam, những khu vực xuống giống lúa Đông Xuân đợt cuối tháng 12/2017 đầu tháng 01/2017 cần theo dõi chặt diễn biến rầy nâu vào đèn, đảm bảo xuống giống tập trung, đồng loạt né rầy đạt hiệu quả nhất.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 12 - 18/12/2017

(CDC) - Rầy nâu phổ biến tuổi 1 - 3. Các tỉnh theo dõi rầy nâu không để lây lan diện rộng và truyền bệnh VL&LXL sang các trà lúa Đông Xuân 2017 - 2018 mới gieo sạ...


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 05 - 11/12/2017

(CDC) - Rầy, khô vằn, đen lép hạt... hại trên lúa mùa, lúa vụ 10 + 12 giai đoạn đẻ nhánh - thu hoạch. Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ,... hại trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Bệnh bạc lá vi khuẩn hại cục bộ...


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 14/11 - 20/11/2017

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, rầy, sâu cuốn lá, chuột, nhện gié, bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép,... hại nhẹ trên lúa mùa muộn tại Hà Tĩnh.


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 7/11/2017 - 13/11/2017

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, rầy, chuột, nhện gié, bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đen lép hạt... hại nhẹ trên lúa mùa muộn tại Nghệ An, Hà Tĩnh.


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 31/10 - 6/11/2017

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc: Rầy, sâu cuốn lá, chuột, nhện gié, bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt... gây hại nhẹ trên lúa mùa muộn, lúa đặc sản dài ngày.


Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 22 - 29/10/2017

(CDC) - Tại các tỉnh thành phía Nam, do mưa thường xuất hiện vào chiều tối thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển trên lúa thu đông - mùa và đông xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Trên ruộng lúa đã xuất hiện bệnh đạo ôn trên lá cần tích cực phòng trị.


Thông tin liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Link liên kết

Liên hệ quảng cáo

;

HOTLINE
0262 357 33 88