Trang chủ Dự báo dịch hại

Dự báo dịch hại

Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 04 - 10/12/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh huyết dụ, lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên ngô; bọ nhảy, sâu xanh, rệp,... gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 20 - 26/11/2018

(CDC) - Rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 4, tiếp tục phát triển tích lũy mật số. Cần theo dõi xử lý kịp thời không để lây lan truyền bệnh VL&LXL sang lúa Đông Xuân 2018 - 2019 mới gieo sạ ở ĐBSCL.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 13 - 19/10/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, trên cây lúa, bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, bệnh khô vằn.... hại nhẹ trên lúa Mùa muộn ở giai đoạn ngậm sữa đến chín.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 06 - 12/11/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, khô vằn... tiếp tục gây hại nhẹ trên lúa Mùa muộn.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 30/10 - 05/11/2018

(CDC) - Cây lúa: Bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, khô vằn.... tiếp tục gây hại nhẹ ở giai đoạn đòng


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 23 - 29/10/2018

(CDC) - Bệnh lùn sọc đen xu hướng giảm dần diện tích nhiễm trên lúa trà muộn (do thu hoạch). Chuột, khô vằn... gây hại nhẹ trên lúa mùa ở các tỉnh phía Bắc...


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 16 - 22/10/2018

(CDC) - Các tỉnh phía Bắc: Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ: Rầy lứa 8 tiếp tục hại diện hẹp. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi 2 - 4. Rầy tiếp tục phát triển...


Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần từ ngày 09 - 15/10/2018

(CDC) Các tỉnh phía Bắc: Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ hại chủ yếu trên các giống nhiễm, trà lúa muộn.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 09 - 15/10/2018

(CDC) - Các tỉnh phía Bắc: Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ hại chủ yếu trên các giống nhiễm, trà lúa muộn.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 02 - 08/10/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, rầy lứa 7 tiếp tục gây hại trên các trà lúa, nhất là trên giống nhiễm tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Trên các giống nhiễm, gây cháy chòm, cháy ổ nếu không áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 25/09 - 01/10/2018

(CDC) - Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục gây hại diện hẹp. Rầy lứa 7 gia tăng mật độ trên đồng ruộng và gây hại trên trà lúa muộn...


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 18 - 24/09/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 7 tiếp tục vũ hóa. Rầy cám lứa 7 nở gây hại diện rộng trên các trà lúa và trên các giống nhiễm, đặc biệt là các tỉnh ĐBSH.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 11 - 17/09/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 7 tiếp tục vũ hóa. Trứng nở, sâu non hại chủ yếu trên diện lúa cấy muộn, lúa cấy lại, diện xanh tốt.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 28/08 - 03/09/2018

(CDC) - Các tỉnh phía Bắc: Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 vũ hóa rộ và đẻ trứng. Sâu non hại diện rộng trên các trà lúa giai đoạn đứng cái đến làm đòng.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 21 - 27/08/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 vũ hóa rộ. Trứng nở, sâu non hại diện rộng giai đoạn đẻ nhánh rộ, đứng cái đến làm đòng.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 14 - 20/08/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, rầy lứa 5 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện hẹp trên lúa Mùa sớm, chính vụ và trên các giống nhiễm.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 07 - 13/08/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng...


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 31/07 - 06/08/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc: Rầy lứa 5 tiếp tục tăng mật độ, gây hại diện hẹp trên lúa mùa cực sớm - sớm, chính vụ và trên các giống nhiễm...


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 14 - 30/07/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ non hại diện hẹp trên lúa Mùa cực sớm – sớm. Rầy cám lứa 5 hại diện hẹp trên lúa Mùa cực sớm – sớm, giống nhiễm.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 17/07 - 23/07/2018

(CDC) - Với vị thế là thủ phủ của trà Việt, tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 21.500ha chè, trong đó, diện tích chè kinh doanh chiếm khoảng 91%.


Thông tin liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Link liên kết

Liên hệ quảng cáo

;

HOTLINE
0262 357 33 88