Đoàn HELVETAS Vietnam Đến Thăm & Làm Việc Tại CDC

Ngày 9/6/2023 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Rất Vui Mừng & Vinh Dự Đón Quý Vị Khách Quý Đến Thăm & Làm Việc Tại Văn Phòng CDC.

Ngày 9/6/2023 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Rất Vui Mừng & Vinh Dự Đón Quý Vị Khách Quý Đến Thăm & Làm Việc Tại Văn Phòng CDC.
• Ông Phạm Văn Lương – Giám Đốc Quốc Gia Tổ Chức HELVETAS Vietnam
• Ông Nguyễn Đình Tuấn – Giám Đốc Dự Án : Kinh Tế Tuần Hoàn.
 
Đại Diện Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC :
• Ông Bạch Thành Tuấn – Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC.
• Ông Trịnh Xuân Hồng – Phó Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC.
 
• Nội Dung Buổi Làm Việc : Kế Hoạch Triển Khai Dự Án Kinh Tế Tuần Hoàn Trong Sản Xuất Ca Cao “Từ Hạt Ca Cao Đến Thanh Chocolate”. Dự án do Liên Minh Châu Âu (EU) tài trợ trong khuôn khổ chương trình SWITCH Asia hỗ trợ các nước châu Á chuyển dịch đổi kinh tế theo hướng giảm thiểu carbon, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, và kinh tế tuần hoàn hướng một nền sản xuất và tiêu dùng bền vững tại các tỉnh Tây Nguyên.
 
 
 
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook