TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHỐI THỊNH VƯỢNG CHUNG (CSIRO) – ÚC ĐẾN THĂM & LÀM VIỆC TẠI CDC

Ngày 7/6/2023 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Rất Vui Mừng & Vinh Dự Đón Quý Vị Khách Quý Đến Thăm & Làm Việc Tại Văn Phòng CDC.


Ngày 7/6/2023 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Rất Vui Mừng & Vinh Dự Đón Quý Vị Khách Quý Đến Thăm & Làm Việc Tại Văn Phòng CDC.
• Bà Cosijn Michaela – Cố Vấn Kỹ Thuật – CSIRO
• Bà Vũ Hương Mai – Quản Lý Chương Trình – CSIRO
 
Đại Diện Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC:
Ông Bạch Thanh Tuấn – Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC.
• Ông Trần Hồng Nhật – Phó Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC & Chuyên Viên CDC.

Nội Dung Buổi Làm Việc: Hai Bên Cùng Trao Đổi Các Cơ Hội & Thách Thức 3 Ngành Hàng: Cà Phê, Hồ Tiêu Và Cây Ăn Quả Trong Các Hoạt Động Của Diễn Đàn Đổi Mới Sáng Tạo Khu Vực Tây Nguyên.

 
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng
 

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook