Tập huấn "Quản lý sâu bệnh hại trên cây cà phê vối - Sử dụng thuốc BVTV hiệu quả và xử lý an toàn rác thải thuốc BVTV"

Từ ngày 24 – 28/07/2019, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng phối hợp với Công ty Cổ phần Mascopex triển khai tổ chức tập huấn với nội dung “Quản lý sâu bệnh hại trên cây cà phê vối - Sử dụng thuốc BVTV hiệu quả và xử lý an toàn rác thải thuốc BVTV” cho gần 400 nông dân của Công ty Mascopex trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Từ ngày 24 – 28/07/2019, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng phối hợp với Công ty cổ phần Mascopex triển khai tổ chức tập huấn với nội dung “Quản lý sâu bệnh hại trên cây cà phê vối - Sử dụng thuốc BVTV hiệu quả và xử lý an toàn rác thải thuốc BVTV”  cho gần 400 nông dân của Công ty Mascopex trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao tính bền vững của sản xuất cà phê đối với nông dân” tại tỉnh Gia Lai. Dự án do Tổ chức JDE tài trợ, Công ty cổ phần Mascopex phối hợp với Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng triển khai thực hiện.
Toàn cảnh lớp tập huấn
Lớp tập huấn có sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của bà con nông dân trên địa bàn xã Yên Thế, xã Nghĩa Hưng và Ia Sao – Tp. Pleiku – Tỉnh Gia Lai. Nhận thấy tính thiết thực và hữu ích mà nội dung tập huấn mang lại nên bà con nông dân tham gia rất tích cực. 
Mỗi lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, bao gồm 1 ngày tập huấn về lý thuyết và 1 ngày tham quan thực tế trên vườn cây. Tại lớp tập huấn, bà con nông dân đã được Chuyên gia của CDC giới thiệu tổng quan về cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật một cách hiệu quả, an toàn. Đồng thời, Chuyên gia cũng hướng dẫn bà con nông dân trang bị các phương tiện bảo hộ lao động khi thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật trên vườn cây. Bên cạnh đó, bà con nông dân còn được Chuyên gia giải đáp những thắc mắc trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác thải thuốc BVTV sau sử dụng tại một số điểm trên địa bàn thành phố Pleiku.
Tập huấn trên vườn cây
Kết thúc lớp tập huấn, bà con nông dân tỏ ra rất hài lòng về nội dung cũng như công tác tổ chức. Theo đánh giá của BQL dự án, lớp tập huấn đã giúp cho bà con nông trên địa bàn nâng cao nhận thức trong việc sử dụng thuốc BVTV, những tác hại của bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, thay đổi thói quen vứt bỏ bao bì thuốc BVTV tại đồng ruộng, tiêu hủy không đúng quy định. Trong thời gian sắp tới, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng cùng với Công ty Mascopex sẽ tiếp tục triển khai tổ chức tập huấn nội dung này cho các đại lý thuốc BVTV trên địa bàn Tp. Pleiku – tỉnh Gia Lai.
Chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc lớp tập huấn
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook